Make your own free website on Tripod.com

BATCH 2000-2004


NAME
 1. ABHISHEK
 2. KAUSHIK KU. ACHARYA
 3. SASHI KANTA ACHARYA
 4. ASHIS BANKA
 5. PLABAN KU. BEHERA
 6. SANKET BEHERA
 7. SIBABRATA BEHERA
 8. SUMAN KU. BHOWMICK
 9. ANSHUMAN BISWAL
 10. INDRANIL CHAKRABORTY
 11. SUBHARAJYOTI N. CHOUDHURY
 12. RANJEET DAS
 13. SASHIKANTA DAS
 14. AJIT DASH
 15. CHINMAY DUTTA
 16. HUTASHAL KULDEEP
 17. PRAVASH R. JENA
 18. POONAM JOSHI
 19. SARTHAK KANUNGO
 20. SUNIL KARMAKER
 21. SUCHISMITA LENKA
 22. SANDEEEP MARDRAJ
 23. ABINASH MISHRA
 24. JYOTIPRAKASH MISHRA
 25. LINA MISHRA
 26. CHANDAN MISRA
 27. MANOJ KU. MAHALI
 28. BANDANA MOHANTY
 29. SUBRAJEET MOHAPATRA
 30. JAYANTA KU. NAYAK
 31. SUBHASIS NAYAK
 32. TARINI KANTA NEGI
 33. DEEPAK RANJAN PADHI
 34. SWAROOP PANIGRAHI
 35. NEBEDITA PARIDA
 36. ASHIS KU. PASA
 37. SUMANTA PATEL
 38. SUBHRANSHU PATEL
 39. BISWANATH PATI
 40. AMITABH PATTANAIK
 41. RAKESH PRADHAN
 42. K.RAKESH ROSAN PRUSTY
 43. RAMAKANTA RAY
 44. DIPTIMAYEE SAHOO
 45. NANDINI SAHOO
 46. RAKESH KU. SAHOO
 47. SAMIR RANJAN SAHOO
 48. SUMITRA SAHU
 49. SURENDRA SAHU
 50. SOUMBEET SARANGI
 51. SARMISTA RANI SETHI
 52. MADHUSMITA SWAIN
 53. PRITI PURNIMA TIRKEY
 54. SUBASH PUJARI
 55. PIYUSH KAPOOR
 56. CHIRASHREE BEHURA
 57. MITUSHA SINGH
 58. SASHI BHUSAN
 59. PURNIMA BADI
 60. SANGITA JAYPURIA


 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
E-MAIL


Home

Back